Clara & Gary’s Pre Wedding

陪我過咗三年大學生活嘅"大哥"結婚啦^^
一齊搞學生會, 踢波, 打通宵機, 打架上報…囧, 轉眼十多年…
幫好朋友拍攝婚照, 特別開心~

Clara同Gary其實係讀同一間大學
但當時佢地並不認識…更可能估唔到對方就係自己嘅"The One"
有時真係好講緣份…timing…
衷心祝福~

CG_p03_04 CG_p05_06 CG_p07_08 CG_p09_10
DSC_7427
CGPLY
DSC_7539CG_p19_20 CG_p21_22
resized_DSC_7630
Resized_DSC_7817CG_p27_28
resized_DSC_7897DSC_7907

Celine & Henry’s Pre Wedding @ Macau

同Celine & Henry過澳門影Pre Wedding Session
個人嘅風格其實一向注重於一對新人多過拍攝嘅地方
但既然特別過大海…冇理由唔focus多D喺拍攝地方架~
今次最愛嘅唔係當地有名嘅地標, 反而係特式小街…輕鬆浪漫嘅感覺^^

再次多謝Celine同Henry為今次拍攝嘅細心準備~